MENU

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ


За всички продукти, предлагани от Инфинита, към които е приложимо гаранционно обслужване, заедно с продукта се изпраща гаранционна карта с условията на гаранцията.

Инфинита разполага сертифициран сервиз за медицинска техника, който е обслужван от висококвалифицирани инженери.

Инфинита извършва гаранционна и следгаранционна поддръжка на ехографски системи и друга медицинска апаратура, както и ремонт при настъпила неизправност.

В случай на установена неизправност на продукта в гаранционния срок Инфинита поема и извършва ремонта в обозрим срок по реда на законоустановените норми на българското законодателство.

Контакт при неизправност на медицинска техника, закупена от Инфинита ООД:

Телефон: 070020640

E-mail: service@infinita-bg.com