MENU

Медицински изделия - медицинска апаратура, оборудване, инструменти и консумативи са представени според болничните звена където се използват. Анестезия и реанимация. Операционна. Амболатория - кабинет. Лаборатория